Γαλλικά

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Cosmos ξεχωρίζει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνει για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας ξεκινώντας από το έτος μύησης-προπαρασκευής για τα μικρά παιδιά και συνεχίζοντας με το πρόγραμμα σπουδών ενηλίκων που εμπλουτίζεται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως τις θεματικές βραδιές, και τον Καφέ των Φίλων – Le Café des Amis .
Οι πεπειραμένοι καθηγητές μας που εργάζονται σε στενή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, παρέχουν κατά την διάρκεια προετοιμασίας των εξετάσεων εκπαιδευτικά εργαλεία όπως το τετράδιο υποστήριξης (που περιλαμβάνει ανακεφαλαιωτικούς πίνακες γραμματικής και κλίσης ρημάτων, λεξιλόγιο από διάφορες θεματικές ενότητες και πληροφορίες πάνω σε κοινωνικο-πολιτιστικά θέματα) και συμπληρωματικά CD-ROM για σίγουρη επιτυχία στα διπλώματα στη γαλλική γλώσσα , που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, στη Γαλλία και διεθνώς. Τέλος, κάθε χρόνο νέα γαλλικά περιοδικά τίθενται στη διάθεσή σας.