Γερμανικά

Προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων Γερμανικών που βασίζεται στην κατανόηση κειμένων, ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, λεξιλόγιο/δομές και προφορική έκφραση. Οι σπουδαστές μας είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe για την απόκτηση των ακόλουθων πιστοποιητικών και διπλωμάτων:

Zertifikat Deutsch (ZD)

Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με το δίπλωμα αυτό αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινομένων και ότι βρίσκεστε σε θέση να κατανοείτε και να λαμβάνετε μέρος σε συζητήσεις γύρω από θέματα της καθημερινότητας. Επίσης έχετε την ικανότητα να περιγράφετε γραπτά και προφορικά απλές καταστάσεις και να κατανοείτε κείμενα που αφορούν στην καθημερινότητα.

Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP)

Με το πιστοποιητικό αυτό γλωσσομάθειας αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα. Σχεδόν όλα τα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα Εκπαίδευσης στην Γερμανία αναγνωρίζουν αυτή την
εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.

Kleines Sprachdiplom (KDS)
Με το δίπλωμα αυτό αποδεικνύετε ότι έχετε άριστες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Μπορείτε να κατανοείτε δύσκολα πρωτότυπα (επί το πλείστον λογοτεχνικά) κείμενα και να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια. Η απόκτηση αυτού του διπλώματος εξασφαλίζει σπουδές στην Γερμανία χωρίς εξετάσεις και ανοίγει το δρόμο για μια λαμπρή καριέρα στον εμπορικό τομέα.

Grosses Sprachdiplom (GDS)

Με το δίπλωμα αυτό αποδεικνύετε οτι έχετε γνώσεις της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο σχεδόν της μητρικής.