Αγγλικά

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη και συστηματική προετοιμασία για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας για μαθητές, φοιτητές και ενήλικες. Η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλει από 100 έως 220 διδακτικές ώρες το χρόνο με τρείς, τέσσερις ή έξι ώρες την εβδομάδα ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται κάθε σπουδαστής. Τα τμήματα στα οποία εντάσσονται οι μαθητές μας είναι τα ακόλουθα:

Προκαταρκτικά Τμήματα - Junior A & B
Τμήματα Πρώτου Επιπέδου – Class A, B, C & D
Τμήματα Μεσαίου Επιπέδου – Class E, Lower
Τμήματα Υψηλού Επιπέδου - Proficiency

Η πολύχρονη εμπειρία και δοκιμασμένη μεθοδολογία μας σας προετοιμάζουν με μοναδικό στόχο την επιτυχία σας. Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για την απόκτηση ενός ή περισσοτέρων απο τα ακόλουθα πτυχία: