Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Εξέλιξη σπουδών
Γιατί χρειάζεται σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές. Κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσοστό των γνώσεων μας αχρηστεύεται για να αντικατασταθεί με νέες γνώσεις. Οι νέες τεχνολογίες διαφοροποιούν ουσιαστικά την φύση των επαγγελμάτων. Στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο οι εξελίξεις είναι ταχύτατες και πολλές φορές απρόβλεπτες. Θεωρείται βέβαιο ότι η οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη θα κριθεί στο ανθρώπινο δυναμικό. Κανένας δεν είναι σε θέση να προβλέψει πως οι μεταβολές αυτές θα επηρεάσουν τις επαγγελματικές προοπτικές των ατόμων.
Ωστόσο το επάγγελμα καλύπτει το 1/3 της ζωής μας. Η δυνατότητα έκφρασης μας μέσα από το επάγγελμα αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της αποδοτικότητας μας και βοηθά τελικά στην ευημερία τόσο του ατόμου όσο και του κοινωνικού συνόλου. Συνεπώς η σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ζωή ενός ανθρώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου